Lenas ekonomi…

…ger dig tid till det du är bäst på!

Arkiv för oktober, 2010

Revisor eller inte???

Den 1 november slopas revisionplikten för vissa aktiebolag. De bolag som fortfarande måste ha revisor, är bolag som under de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst 2 av 3 förutsättningar:

  1. mer än 3 anställda
  2. summa nettotillgångar över 1,5 mkr
  3. omsättning över 3 mkr

Ändringen av revisor går bara att göra för räkenskapsår som börjar efter den 1 nov, så om man har räkenskapsår 0901-0830 t ex kan man inte ta bort revisorn förrän nästa räkenskapsår.

Hur man ska göra med revisor är väldigt individuellt och något som man som företagare måste fundera över själv. Många banker t ex kan kräva att man har en revisor för att kreditgivning ska komma i fråga. I bolag med många ägare eller bolag som är beroende av många aktörer kan det vara klokt att ha kvar revisorn. Men i ett mindre enmansbolag utan större kreditengagemang etc kan det kanske vara värt att fundera över behovet av revisor.